dźwigi grudziądz

Żurawie

Żurawie doprowadziły do ogromnej rewolucji w życiu człowieka, a właściwie w jego możliwościach budowniczych. Pierwsze ich wersje znane były już w starożytności i wykorzystywały do pracy najbardziej powszechne prawa fizyki. Im dłuższa po prostu była dźwignia tym cięższy ładunek można było podnieść z bardzo małym nakładem siły fizycznej. W miarę rozwoju żurawi zaczęto wykorzystywać przeciwwagę, która pozwoliła ludziom na podnoszenie jeszcze cięższych elementów. Współczesny żuraw jest oczywiście o wiele bardziej nowoczesny, ale nadal korzysta on z wielu podstawowych zasad fizyki.

Najbardziej popularne dziś żurawie to maszyny stacjonarne. Oznacza to, że zazwyczaj są one sztywno umocowane do podłoża. Żuraw tego typu jest z pewnością znany każdemu, gdyż to stały widok na wielu placach budowy, szczególnie tych wielkopowierzchniowych. Ogromną zaletą tego urządzenia jest jego bardzo duży udźwig, a największą wadą bardzo niewygodny transport. Żuraw ten zazwyczaj bowiem jest przywożony w częściach i składany na placu budowy. W razie potrzeby zmiany jego miejsca położenia trzeba go ponownie rozłożyć i znów złożyć w innym miejscu.

Równie popularne są żurawie ruchome. Tutaj mamy już do czynienia z mobilnością takiego urządzenia. W przypadku żurawi ruchomych oczywiście najczęściej udźwig jest już dużo mniejszy, a do tego stosuje się system przeciwwag, aby cały dźwig po prostu się nie przewrócił w trakcie pracy. Szczególnie przydatne i chętnie wykorzystywane są żurawie samochodowe. Taki dźwig umieszcza się sztywno na podwoziu samochodu ciężarowego. W ten sposób uzyskuje się ogromną zwrotność całej maszyny i możliwość korzystania z dźwigu w nawet bardzo ekstremalnych warunkach. Samochodowy żuraw ma jednak dość krótki wysięgnik, a więc nie dotrze na zbyt duże wysokości z ładunkiem.

Chyba najbardziej typowym rodzajem żurawia jest ten jaki spotkać możemy w portach. To właśnie tutaj najbardziej wykorzystywane są prawa fizyki znane jeszcze w starożytności. Żuraw taki jest na stałe zakotwiczony do doku portowego i poprzez system lin, przeciwwag oraz odpowiednie ramię umożliwia załadunek oraz rozładunek statków w porcie.